• MPs

    6

States & UTS
Uttar Pradesh 5
Madhya Pradesh 1

MPs

6

State Party Age Wealth (₹)
Uttar PradeshBSP62₹8,214,206
Madhya PradeshBSP48₹22,220,729
Uttar PradeshBSP₹6,549,060
Uttar PradeshBSP50₹0
Uttar PradeshBSP51₹29,144,388
Uttar PradeshBSP86₹6,709,763
1
MPs: 6