Party: Bahujan Samaj Party

State: Uttar Pradesh

Constituency: Phulpur

Kapil Muni Karwariya

Kapil Muni Karwariya

age50

Cases4

Basic Info

Education

Wealth In Rupees