Party: Bahujan Samaj Party

State: Uttar Pradesh

Constituency: Salempur

Ramashankar Rajbhar

Ramashankar Rajbhar

age57

Basic Info

Education

Wealth In Rupees