Party: Bahujan Samaj Party

State: Uttar Pradesh

Constituency: Misrikh

Ashok Kumar Rawat

Ashok Kumar Rawat

age41

Basic Info

Education

Wealth In Rupees