Party: Rashtriya Janata Dal

State: Bihar

Constituency: Vaishali

Raghuvansh Prasad Singh

Raghuvansh Prasad Singh

age70

Basic Info

Education

Wealth In Rupees