Party: Bharatiya Janata Party

State: Karnataka

Constituency: Shimoga

Raghavendra Yeddyurappa

Raghavendra Yeddyurappa

age43

Basic Info

Education

Wealth In Rupees