• MPs

    4

States & UTS
Uttar Pradesh 3
Madhya Pradesh 1

MPs

4

State Party Age Wealth (₹)
Madhya PradeshBSP48₹22,220,729
Uttar PradeshBSP65₹8,974,305
Uttar PradeshBSP41₹6,755,623
Uttar PradeshBSP41₹6,578,674
1
MPs: 4