• MPs

    9

States & UTS
Uttar Pradesh 8
Madhya Pradesh 1

MPs

9

State Party Age Wealth (₹)
Uttar PradeshBSP52₹13,333,936
Uttar PradeshBSP46₹11,667,328
Madhya PradeshBSP48₹22,220,729
Uttar PradeshBSP78₹24,217,040
Uttar PradeshBSP62₹18,519,090
Uttar PradeshBSP55₹58,653,332
Uttar PradeshBSP48₹34,909,506
Uttar PradeshBSP64₹165,898,904
Uttar PradeshBSP51₹496,384,300
1
MPs: 9